WAT HOUD IMPLEMENTATIE IN?

Wat we ontwerpen en adviseren, maken we waar. Een belangrijk uitgangspunt daarbij: wij dwingen u niet in ons stramien, maar wij sluiten zoveel mogelijk aan op uw werkwijze. Wij stellen ons op als partner in de implementatie en draaien zo geruisloos mogelijk mee.

ONZE AANPAK

We hanteren altijd een gestructureerde aanpak. Op basis van een inventarisatie van uw wensen en eisen doen we de eerste aanbevelingen voor de oplossingsrichting en scope van het project. Vervolgens brengt een architect de exacte behoefte in kaart en we verzamelen de requirements. Na goedkeuring van projectplan en kosten gaan we daadwerkelijk implementeren. De omvang van het project bepaalt of we een pragmatische of zeer gedetailleerde aanpak hanteren.

Door gebruik van het Architecture Development Method (ADM) staan de requirements gedurende de hele implementatie centraal. Hierdoor sluiten alle aspecten van de geleverde oplossing optimaal aan bij de behoefte van de business.

Zowel design als implementatie zijn gericht op een vlekkeloze overdracht naar het beheer. Ook kunnen wij de integratie in een bestaande of nieuwe ITSM-omgeving verzorgen, bijvoorbeeld TOPdesk, Freshservice en ServiceNow. Bij de begeleiding van projecten werken wij conform standaard projectmanagement methodieken zoals IPMA, Prince2, Scrum en Safe.

Interesse gekregen?

CONTACT OPNEMEN